Trainingen

Rots & Water voor de basisschool

Het doel van Rots en Water is dat kinderen zich bewust worden van hun eigen kracht, van hun mogelijkheden en om dit in te zetten in het spelen, werken en leven met andere kinderen. Een kind dat zich veilig voelt, kan groeien en contact zoeken met een ander om samen te spelen en te zijn.

Voor wie?

De Rots en Water training heeft een fysieke invalshoek met veel fysieke oefeningen. Jongens staan vooral fysiek in de wereld. Zij beschikken over een enorme dosis energie, die uitnodigt en soms dwingt tot bewegen. De training is dus uitermate geschikt voor jongens, maar ook meisjes zullen veel plezier beleven aan het Rots en Water programma. Meisjes - èn jongens - worden zich meer bewust van hun lichaam, houding, emoties en reactiepatronen.

Hoe?​

Mentale en sociale vaardigheden worden geleerd door eerst te doen en te ervaren en er daarna erover te praten. Door te voelen wat er in je lijf gebeurt, leer je jezelf goed kennen. Kinderen die gepest worden of juist pesten leren hiermee om te gaan en zich tegelijkertijd te verplaatsen in de ander. Rots en Water leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en leert energieke kinderen de rust bij zichzelf te vinden.

De Rots en Water training voor kinderen vanaf 8 jaar bestaat uit 6 lessen van 75 minuten. Dit is inclusief intakegesprek, een werkboekje en een kort eindgesprek. Totaalprijs: 97 euro

* Deze training gaat van start met minimaal 6 aanmeldingen. ​

Rots & Water voor de middelbare school

Rots staat voor stevig staan, voor jezelf opkomen en je eigen kracht ontdekken. Water staat voor contact maken en samenwerken. Tijdens de training leer je hoe sterk je bent en wat je met jouw eigen lichaamstaal en gedrag kan realiseren. Tijdens en vlak vóór het nieuwe schooljaar krijg je concrete handvatten, zodat je gemakkelijker met lastige situaties (denk aan spannende gebeurtenissen, pesterijen, groepsdruk) om kan gaan.

Voor wie? 

Maakt je kind volgend jaar de overstap naar de middelbare school of zit je kind nog in de onderbouw? Merk je dat er ondersteuning nodig is op het gebied van zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing? Dan zal een Rots en Watertraining van grote waarde zijn.  

Waar werken we aan?

Sterk staan - Lichaamshouding - Lichaamstaal - Focus - Zelfvertrouwen - Zelfbeheersing - Reflectie - Kwaliteiten - Opkomen voor je zelf - grenzen aangeven - Omgaan met groepsdruk - Vriendschap - Samenwerken - Emoties - Intuïtie - Doorzetten

Deze training bestaat uit drie lessen van 2,25 uur. De lessen zijn op zaterdag 19, 26 augustus, 2 september van 09.30 tot 11.45 uur. Totaalprijs: 97 euro

* Deze training gaat van start met minimaal 6 aanmeldingen. ​

Rots & Water opfristraining

Tijdens de Rots en Water trainingen leren kinderen zichzelf beter kennen. Ze maken vaak voor de eerste keer kennis met de begrippen Rots en Water. Herhaling werkt goed bij kinderen. Ook Rots en Water zal effectiever zijn wanneer je het geleerde regelmatig even opfrist en weer nieuwe aandacht geeft. 

De opfristraining bestaat uit één les van 2,25 uur. De kosten bedragen 18 euro per kind.

* Deze training gaat van start met minimaal 10 inschrijvingen. 

Opbouw van de lessen

Iedere training beginnen we met een warming up en/of balansoefeningen.

Daarna gaan we over naar het hoofdthema van die week. We praten er kort over en beginnen dan met de oefeningen en spelvormen.

Aan het einde van de training is er meestal een korte meditatie en spreken we de training na.

De kinderen ontvangen een werkmap en krijgen iedere week een DOE of DENK opdracht mee, om thuis of op school mee aan de slag te gaan.

Ouders

De ouders krijgen na afloop van iedere training een samenvatting per mail. Om het effect van de training te vergroten, is het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de training. Dit kunnen ze doen door de thuisopdracht samen met hun kind te oefenen. Aan het einde van de training krijgen de ouders een telefonische terugkoppeling over de ontwikkelingen van hun kind in de training. Zijn er in de tussentijd belangrijke ontwikkelingen die besproken moeten worden, kan dit altijd via de mail, telefonisch of persoonlijk (voor of na de training).

De Rots en Water training was leuk. Ik vond de groep heel leuk. We deden soms spelletjes. We hebben veel geleerd, rots is dat je sterk blijft en water is dat je slim blijft. Ik heb geleerd te gronden, dat is dat je sterk blijft staan op de grond. Ik heb geleerd dat je niet alleen stop moet zeggen, maar dat je hard stoppen moet zeggen en dat je je hand naar iemand zijn hart richt. Dat helpt! Ik vind het jammer dat het is afgelopen.

Micah

Kan jouw kind wel wat hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale en weerbare vaardigheden? Of schiet het juist te snel in actie? Neem dan contact op met Kinderen & Zo voor meer informatie.

Kinderen & Zo verzorgt Rots en Water trainingen op locatie in de leeftijdscategorieën van:

  • Kinderen van 8 tot 10 jaar
  • Kinderen van 10 t/m 12 jaar